Onlar 21. yüzyıl sosyalizminden söz etsin,

biz yeni Ekim Devrimlerinin peşindeyiz.

Onlar tarihsel ilerleme yahut faşizm tehdidi kılıfıyla burjuva cumhuriyetlerine övgüler düzsün,

biz işçi köylü sovyetleri diyoruz.

Onlar mikro milliyetçiliklerden şikayet etsin,

biz ezilen uluslara devlet kurma hakkı diyoruz.

Onlar kitleselleşme adına yasal işçi partileri kursunlar

biz devrim için devrimci parti diyoruz.

Onlar bu memleket bizim desinler

biz komünist bir dünya herkesin olacak diyoruz.

Onlar sosyal devleti geri getirme hayalleri kursunlar

biz “Komünist Bir Dünya Kuracağız” diyoruz.

Onlar burjuva sosyalizminin peşinden sürüklensin

biz “Yolumuz Ekim Devrimi’nin Yoludur” diyoruz.

Kasım ayı boyunca yazılarımız, etkinliklerimiz ve afişlerimizle bu farkı anlatacağız.

Afişlerimizi aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Yolumuz Ekim Devriminin Yoludur!

Komünist Bir Dünya Kuracağız!